تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( مهدی اخوان ثالث)
پیچک ( مهدی اخوان ثالث)
م امید


پیچک ( مهدی اخوان ثالث)
م امید

Email :

مهدي اخوان ثالث م.اميد در سال 1307 در مشهد چشم به جهان گشود تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همين شهر گذراند و در سال 1326 دوره هنرستان مشهد رشته آهنگري را به پايان بر و همان جا در همين رشته آغاز به كار كرد سپس به تهران آمد آموزگار شد و در اين شهر و پيرامون آن به تدريس پرداخت اخوان چند بار به خاطر فعالیتهای آزادیخواهانه به زندان افتاد و يك بار نيز به حومه كاشان تبعيد شد در سال 1329 ازدواج كرد در سال 1333 براي بار چندم به اتهام سياسي زنداني شد پس از آزادي از زندان در 1336 به كار در راديو پرداخت و مدتي بعد به تلويزيون خوزستان منتقل شد در سال 1353 از خوزستان به تهران بازگشت و اين بار در راديو وتلويزيون ملي ايران به كار پرداخت در سال 1356 در دانشگاه هاي تهران ملي و تربيت معلم به تدريس شعر ساماني و معاصر روي آورد در سال 1360 بدون حقوق وبه زور با محروميت از تمام مشاغل دولتي باجبار بازنشسته شد در سال 1369 به دعوت خانه فرهنگ آلمان براي برگزاري شب شعري از تاريخ 4 تا 7 آوريل براي نخستين بار بزرگترین شاعر صد سال گذشته ایران زمین به خارج رفت و سرانجام چند ماهي پس از بازگشت از سفر در شهريور ماه جان سپرد وي در توس در كنار آرامگاه فردوسي بزرگ به خاك سپرده شد از او 4 فرزند به يادگار مانده است دفترهاي شعر ارغنون تهران 1330 زمستان زمان 1335 آخر شاهنامه زمان 1338 از اين اوستا مرواريد 1344 منظومه شكار مرواريد 1345 پاييز در زندان روزن 1348 عاشقانه ها و كبود جوانه 1348 بهترين اميد روزن 1348 لرگزيده اشعار جيبي 1349 در حياط كوچك پاييز در زندان توس 1355 دوزخ اما سرد توكا 1357 زندگي مي گويد اما باز بايد زيست ...... توكا 1357 ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم مرواريد 1368 گزينه اشعار مرواريد 1368