تبلیغات اینترنتیclose
( گفت و گو ) ( مهدی اخوان ثالث )
پیچک ( مهدی اخوان ثالث)
م امید

اخوان ثالثنوشته شده در تاريخ شنبه 7 مرداد 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

گفت و گو

 

 

 

... باری ، حکایتی ست
حتی شنیده ام
 بارانی آمده ست و به راه اوفتاده سیل
 هر جا که مرز بوده و خط ،پاک شسته است
 چندان که شهربند
قرقها شکسته است
 و همچنین شنیده ام آنجا
باران بال و پر
 می بارد از هوا
 دیگر بنای هیچ پلی بر خیال نیست
 کوته شده ست فاصله ی دست و آرزو
 حتی نجیب بودن و ماندن ، محال نیست
 بیدار راستین شده خواب فسانه ها
 مرغ سعادتی که در افسانه می پرید
هر سو زند صلا
 کای هر کئی ! بیا
 زنبیل خویش پر کن ، از آنچت آرزوست
و همچنین شنیده ام آنجا
چی ؟
لبخند می زنی ؟
من روستاییم ، نفسم پاک و راستین
 باور نمی کنم که تو باور نمی کنی
آری ، حکایتی ست
 شهری چنین که گفتی ، الحق که آیتی ست
 اما
 من خواب دیده ام
 تو خواب دیده ای
او خواب دیده است
ما خواب دی...ـ
بس است

 

 مهدی اخوان ثالث

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : آخر شاهنامه (جلد دوم), | بازديد : 491